1 2 3 4 5 6

O programie

„Cyfrowa Szkoła” jest pilotażowym programem Ministerstwa Edukacji Narodowej, mającym na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Ze wsparcia finansowego w ramach programu mogą skorzystać organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (klasy IV – VI), ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia oraz uczniowie i nauczyciele. W zależności od możliwości z pomocy dydaktycznych mogą skorzystać również uczniowie oraz nauczyciele klas I – III.

Program realizowany jest w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Projekt „Cyfrowa Szkoła” ma pomóc wdrożyć realizację programów nauczania przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz zapewnić lepszą komunikację na poziomie nauczyciel – uczeń. Możliwość skorzystania z komputerów przenośnych ułatwi uczniom edukację również poza placówką oraz zachęci do samokształcenia.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od ilość uczniów w roku 2012 / 2013 i wynosi ona:

Wielkość szkoły
Ilość uczniów
Maksymalna kwota wsparcia
Szkoły małe
do 100
90 000 zł
Szkoły średnie
101 – 300
140 000 zł
Szkoły duże
301 i więcej
200 000 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wniesienie wkładu własnego organu prowadzącego.

Wielkość szkoły
Ilość uczniów
Maksymalna kwota wsparcia
Minimalna wysokość wkładu własnego
Łączny koszt udziału
w programie
Szkoły małe
do 100
90 000 zł
22 500 zł
112 500 zł
Szkoły średnie
101 – 300
140 000 zł
35 000 zł
175 000 zł
Szkoły duże
301 i więcej
200 000 zł
50 000 zł
250 000 zł

 

Szkoły zakwalifikowane do programu uzyskane dofinansowanie mogą przeznaczyć na następujące pomoce dydaktyczne:

 1. Przenośny   komputer  dla   ucznia   lub  inne   mobilne   urządzenie  posiadające  funkcję   komputera    (wraz     z oprogramowaniem)
 2. Przenośny  komputer dla  nauczyciela  lub  inne  mobilne  urządzenie   posiadające   funkcję   komputera   (wraz   z oprogramowaniem)
 3. Szafkę do bezpiecznego przechowywania, przemieszczania oraz ładowania baterii przenośnych komputerów dla uczniów
 4. Drukarkę
 5. Skaner
 6. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania)
 7. Tablicę interaktywną
 8. Projektor krótkoogniskowy
 9. Głośniki
 10. Projektor multimedialny
 11. Ekran projekcyjny

 

 

Outsourcing

Oferujemy objęcie stałą opieką techniczną infrastruktury informatycznej funkcjonującej w Państwa przedsiębiorstwie. Charakter świadczonych usług ma na celu utrzymanie ciągłości pracy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

 

Sprzedaż – Finanse – Księgowość

Proponujemy oprogramowanie, które usprawni codzienną pracę w Państwa firmie. Ich niewątpliwą zaletą jest bogata funkcjonalność, intuicyjna obsługa, zgodność z przepisami i konkurencyjna cena. Służymy również opieką merytoryczną i techniczną na każdym etapie wdrożenia i użytkowania systemów.

Copyright © 2020  h4b.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intellect